Triumph

第六屆樹藝師放榜通知

6/2/2018 第六屆ISA認證樹藝師Certified Arborist中文考試

  • 主辦單位:ISA (International Society of Arboriculture)

國際樹藝協會委託社團法人台灣都市林健康美化協會代辦

合格樹藝師名單如下:

lngCSIDstrCertIDstrCSName
275100TW-0366AYing-Tuan Hsu
275098TW-0365AYi-Chun Wu
275087TW-0364AChi-Fui Hsiao
275085TW-0363APo Tsun Chuang
275084TW-0362ASheng Tun Wang
275082TW-0361AIn-Chung Lei
275073TW-0360AWei Hsiang Ho
275022TW-0359ATsung-Wei Tsai
275020TW-0358AYa-Zhu Zhang
275018TW-0357AKung-Ying Lien
269466TW-0356AWei Cheng
269450TW-0355AZhi-Wei Wang
269446TW-0354ALiang Tsao
269439TW-0353AChao-Tang Chen
269410TW-0352AHuei-Wun Liang
264362TW-0351AHsin Yu Chen
258064TW-0350AYu Hsing Lin
249982TW-0349AWei Ting Lo
245608TW-0348AChieh-Yu Chang
243230TW-0347AWei Chi Lee
275106TW-0346AMing-Hung Wu
275105TW-0345AMing Hung Chi
275104TW-0344AYi-Han Chu

恭喜以上通過名單!
如有疑問請洽:(02)2792-0388(週一至週五09:00至18:00)

發佈留言